top of page

BEHANDLINGEN

 

​Det er ikke tvil om at det aller viktigste med tannlegeturen er behandlingen. De fleste som reiser på tannlegetur gjør det fordi det er penger å spare når man skal gjennomføre større arbeider. Det lønner seg å reise til Ungarn dersom du trenger implantater, kroner, broer, rotfyllinger eller flere kombinasjonsarbeider.

 

Når du bestiller formidling gjennom tannlegetur.no, starter prosessen ved at vi sammen kartlegger behandlingsbehovet ditt. Dersom du har tatt røntgenbilder hos tannlege i Norge, kan du be om å få disse tilsendt digitalt, slik at du kan sende dem til oss. Om du allerede har fått et behandlingstilbud fra egen tannlege, kan du sende oss dette for prissammenlikning. Du kan også sende oss bilder av tennene og dersom noe er uklart for oss, tar tannlegen kontakt med deg. Basert på dette, utarbeider vi en foreløpig behandlingsplan, du får et overslag på hva tannbehandlingen vil koste, og hvor mye tid som vil være nødvendig for å gjennomføre behandlingen. Vi lover aldri mer enn vi kan holde, og vi overbehandler ikke våre pasienter! Når du kommer til Budapest, starter behandlingen med at vi tar røntgenbilder og gjennomfører en grundig undersøkelse, og vi påbegynner ingen behandling før du og tannlegen er enige om hva som skal gjøres, hva det vil koste og hvor lang tid det vil ta. Vi har fokus på at du gjennom hele prosessen skal føle deg trygg og godt ivaretatt.

 

Selv om tannlegebehandlingen hos Endodent Hungary er mye billigere enn i Norge, har dette ingenting å gjøre med kvaliteten verken på personell eller materialer som brukes. Alle Endodents tannleger og assistenter har lang erfaring og kompetanse innenfor sine felt, og de deltar regelmessig på kurs og holder seg kontinuerlig oppdaterte på de nyeste teknikkene og metodene.

 

Endodent Hungary er svært opptatt av at behandlingen skal utføres etter norsk standard og med teknikker og materialer som er i samsvar med norske metoder. Tannklinikken bruker kun implantater av typene ASTRA TECH Implant System™ og Straumann® Dental Implant Systemsom begge er godkjente i Norge. For deg vil dette være en ekstra trygghet med tanke på vedlikehold av implantatene, ettersom norske tannleger vil være kjent med materialet som er brukt. Selv om vi tilbyr deg avansert tannbehandling med stor kostnadsfordel i forhold til i Norge, er vi alltid opptatt av å benytte materialer av topp kvalitet og med lang holdbarhet. Endodent Hungary garanterer selvsagt for sitt arbeid.

 

"Vi vet at det for mange er en høy terskel å komme seg til tannlegen. Vi tar oss derfor god tid til å vurdere den beste smertelindringen som kreves for den enkelte type behandling, både før, under og etter behandlingen. Vårt mål er alltid at pasienten skal være smertefri gjennom hele behandlingen."
Dr. Szilárd Szabó, Endodent Hungary
TRYGDEREFUSJON
 

Har du rett på trygderefusjon for tannbehandling i Norge, har du også rett på dette i Budapest. Tannlegene hos Endodent Hungary er registrert og godkjente for trygderefusjon hos HELFO. Vi hjelper deg med all dokumentasjon og utfylling av skjemaer dersom du har krav på refusjon fra HELFO.​

 

Har du spørsmål i forbindelse med refusjon, kan disse stilles til HELFOs veiledning for privatpersoner:

Tel. 815 70 030

E-post: servicesenteret@helfo.no

GARANTI
 

Fyllinger: 1 år

Innlegg, onlay, kroner, broer: 2 år

Avtagbare tannerstatninger og avtagbare deler av kombinasjonsdeler: 2 år

Rotbehandling: 1 år

Implantater: 10 år 

 

Garantibetingelser:

  • Pasienten deltar på halvårskontroll

  • Pasienten foretar nødvendig munnhygienisk behandling

  • Pasienten sørger for god tannhygiene etter instruksjon fra behandlende tannlege

 

Tilfeller når tannlegen har rett til å bestemme garantibetingelsene:

  • røyking

  • generell helsetilstand og munnhelse som påvirker behandlingen

 

Pasienten blir alltid informert om spesielle betingelser. Vennligst ta kontakt med tannlegetur.no for mer informasjon.

GARANTIDEKNING
 

Skadet fylling: Ny fylling lages

Innlegg, onlay, krone: Den skadde delen poleres, og ny erstatning lages om nødvendig.

Rotfylling: Utskifting av rotfylling om mulig. Hvis ikke, gratis fjerning av tannen.

Avtagbare tannerstatninger, avtagbare deler av kombinasjonsarbeider: korreksjon.

Implantat: innsetting av nytt implantat hvis mulig. Hvis ikke, 20 % rabatt på tannerstatningen.

bottom of page